اخبار دانشکده

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

روز معرفی دانشگاه

روز معرفی دانشگاه


در گردهمایی روز معرفی دانشگاه کارشناسان، دانشجویان و برخی اساتید دانشکده مهندسی در دو بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست و مهندسی مواد به ارائه معرفی، راهنمایی و مشاوره در خصوص وضعیت رشته های خود می پردازند. از شما عزیزان دعوت می شود که از از غرفه دانشکده مهندسی دیدن فرمایید.

بروشور معرفی رشته مهندسی عمران

بروشور معرفی رشته مهندسی نقشه برداری

بروشور معرفی رشته مهندسی مواد