معرفی بخش مهندسی مواد

 

ریاست بخش
 دکتر محمدحسین پایدار                                                                                      
استاد، مهندسی مواد
پست الکترونیک: paaydar@shirazu.ac.ir
شماره تماس: 07136133263

 

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی- 0713613
کارمندان
امیلا آقایی مسئول دفتر بخش 3068-3568
محمدرضا شیرازی

کارمند بخش

3568
کارشناسان آزمایشگاه
ساغر منصف کارشناس آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح 3064
لیلا شریعتی فرد سرپرست داخلی آزمایشگاه ها 3561
بهناز کاوه کارشناس آزمایشگاه آنالیز و مشخصه یابی 3076
محمدرضا صلح‌پور کارشناس آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دهی مواد 3571
عظیم سمتی کارشناس آزمایشگاه متالورژی فیزیکی و متالوگرافی 3306
عین‌اله دهقانیان متصدی کارگاه تراشکاری 3542
محمدکاظم صالحی کارمند آزمایشگاه 3660

 

مهندسی مواد دانشگاه شیراز