آدرس بر روی نقشه

تماس

آدرس: شیراز نرسیده به میدان نمازی- جنب سازمان انتقال خون- دانشکده مهندسی ساختمان شماره 1

کد پستی : 7134851154
تلفن :  32337852 (071)نمابر: 36473565 (071) داخلی 3000 و 3002 و 3003

دفترچه تلفن