نمایشگر یک مطلب

تاریخچه دانشکده مهندسی

 

دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز در سال 1343 با پذیرش 40 دانشجو شامل 39 نفر پسر و 1 نفر دختر در محل دانشکده مهندسی شماره 1 تأسیس گردید. در حال حاضر این دانشکده شامل بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست و همچنین بخش مهندسی مواد بوده و سایر بخش‌ها به دانشکده‌های مجزایی تفکیک شده‌اند. 

این دانشکده در گذشته شامل بخش‌های مهندسی برق و الکترونیک؛ مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست؛ مهندسی مکانیک؛ مهندسی مواد؛ مهندسی شیمی و مهندسی علوم و کامپیوتر بوده است. 

دانشکده مهندسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی پذیرای دانشجو بوده و در سال 1398 تعداد 322 نفر در مقطع کارشناسی، 245 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 118 نفر در مقطع دکتری مشغول به تحصیل بوده اند.