فرم اطلاعات انجمن فارغ التحصیلان

تصویر پرسنلی با طول و عرض استاندارد(حداکثر 150*120 پیکسل)و رعایت قوانین دانشگاه با فرمت JPG و حداکثر 100 Kb

لطفا درصورت شاغل بودن، اطلاعات دقیق خود را در این قسمت تکمیل نمایید.

درصورتی که علاقه مند به اعلام موردی هستید که در این فرم آورده نشده لطفا در این قسمت بنویسید

Text to Identify