بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

 

ریاست بخش
دکتر علیرضا وثوقی                                                                                   
دانشیار، مهندسی عمران - سازه
پست الکترونیک: a.r.vosoughi@gmail.com
شماره تماس: 07136133118

 

دبیران گرایش های تحصیلات تکمیلی
       
دکتر سید محراب امیری دانشگاه شیراز دکتر مهدی ویس کرمی دانشگاه شیراز دکتر ایمان شمیم دانشگاه شیراز دکتر محسن جعفری سنجش از دور دانشگاه شیراز

دکتر سید محراب امیری

آب و محیط زیست

دکتر مهدی ویس کرمی

ژئوتکنیک

دکتر ایمان شمیم

سازه

دکتر محسن جعفری

سنجش از دور

 

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی- 0713613
کارمندان
شهرزاد موسوی مسئول دفتر بخش 3118-3119
بهزاد صداقت قلاتی

مسئول اتاق کامپیوتر دانشجویان کارشناسی ارشد

مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک پیشرفته

3565
علی شایان پور کارمند بخش -
کارشناسان آزمایشگاه
هستی شرفی

مسئول مرکز سیستمهای اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور GIS

مسئول آزمایشگاه زمین شناسی و مصالح ساختمانی

3274-3099
اصغر ملاشفیع

مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

مسئول آزمایشگاه مقاومت مصالح

3115
مهدی خسرویان

مسئول آزمایشگاه نقشه برداری 

مسئول آزمایشگاه تکنولوژی بتن

3104
مهدی نبی زاده فرد شیرازی

مسئول آزمایشگاه خاک غیراشباع

مسئول امور اداری دانشکده مهندسی مواد و عمران

3260
سروش کمالی مسئول آزمایشگاه هیدرولیک 3117
سید مجتبی موسوی مسئول آزمایشگاه محیط زیست 3078