اخبار دانشکده

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

آشنایی و کاربرد با انواع ابزار های هوش مصنوعی Chat GPT

آشنایی و کاربرد با انواع ابزار های هوش مصنوعی Chat GPT


انجمن علمی مهندسی عمران برگزار می‌کندکارگاه کاربردی هوش مصنوعی‌ Chat GPT??
آشنایی و کاربرد با انواع ابزار های هوش مصنوعی Chat GPT
??معرفی هوش مصنوعی های جدید??
با یک اکانت هدیه و یک ماه پشتیبانی ??