اعضای هیات علمی

change-logo

توضیحات استاد

اتاق مجازی: http://vroom.shirazu.ac.ir/taleb

پایان نامه ها و رساله ها


نمایش 1 - 20 از 314 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 16
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع وضعیت دفاع سال ورود
مهدی اسدی اقبلاغی بررسی آبشستگی پایه پل‌ها با استفاده از نرم افزار BRI-STARS کارشناسی ارشد 0
اسماعیل افضلی اثر امواج خطی بر نیروهای بالابرنده روی لوله های نیمه مدفون در بستر دریا در محیط ماسه ای بوسیله روشهای عددی کارشناسی ارشد 0
سیدمحراب امیری بررسی تغییر شکل¬های رویه در سدهای سنگریزه¬ای با رویه بتنی با استفاده از تحلیل پوسته بر روی بستر ارتجاعی کارشناسی ارشد 0
اسماعیل بذرکار بررسی آزمایشگاهی تولید انرژی از پسماند جامد شهری به روش پیرولیز کارشناسی ارشد 0
عبدالحسین بغلانی یک مدل عددی دوبعدی متوسط گیری شده در عمق برای تقاطع های آبرفتی دکتری 0
ونوس جفره ارزیابی زیست محیطی تالاب پریشان کارشناسی ارشد 0
سعید حکاک خادم آنالیز تونل¬های آب بر تحت فشار با پوشش داخلی با استفاده از روش اجزای محدود کارشناسی ارشد 0
علی اکبر حکمت زاده بررسی آزمایشگاهی شکل بستر در آبراهه های رسوبی کارشناسی ارشد 0
حسین خورشیدی مدلسازی عددی الگوی جریان و تخمین کاویتاسیون در تخلیه¬کننده تحتانی سدها توسط نرم¬افزار Fluent کارشناسی ارشد 0
همایون علی پورصفری تولید و ارزیابی یک مدل گسترده مکانی بارندگی _ رواناب با اساس فیزیکی برای پیش بینی هیدروگراف خروجی در یک حوزه با استفاده از GIS کارشناسی ارشد 0
فرهنگ فرشچی مدل کردن میدان جریان با نرم افزار Fluent و بررسی پدیده کاویتاسیون کارشناسی ارشد 0
زهرا قدم پور شکست سد و پهنه بندی سیل ناشی از آن با استفاده از ابزار GIS کارشناسی ارشد 0
اسدالله مردشتی بهینه سازی فرم سرریز پلکانی جهت استهلاک حداکثر انرژی جریان ریزشی براساس ساختار جریان رودخانه های کوهستان دکتری 0
علی مهدوی مدل عددی غیر خطی متوسط گیری شده در عمق جهت بررسی بالاروی امواج بلند کارشناسی ارشد 0
فرحانه مهراوران بررسی اثرات توسعه روی کمیت و کیفیت آب قنات کارشناسی ارشد 0
سیدامین الله موسوی بررسی فشارهای هیدرودینامیکی حاصل از آنالیز مودال برجهای آبگیرتوسط نرم افزار ANSYS کارشناسی ارشد 0
طلعت نامداری قرغانی مدیرِیت سیلاب بر پایه تحلیل ریسک (مطالعه موردی روی بخشی از رودخانه کر) کارشناسی ارشد 0
محمد عباسی سنجش تغییرات حجم مخزن با استفاده از شبیه ساز SWOT و ارزیابی دقت داده ها: مطالعه موردی سد مخزنی درودزن کارشناسی ارشد 0
آرمین عبدالهی بررسی اثرات خوردگی بر کمانش مخازن جدار نازک فلزی تحت تاثیر تحریکات لرزه ای کارشناسی ارشد 0
احسان ابوالقاسمی نژادشیرازی حل مناقشات آب در سیستم‌های چند‌مخزنه با لحاظ روش‌های مبتنی بر تجارت آب و مفهوم آب مجازی: کاربرد رویکرد‌های انتخاب اجتماعی و تئوری بازی‌ها کارشناسی ارشد 0
نمایش 1 - 20 از 314 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 16