وبینار نقش شتاب دهنده ها در اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی محصولات فناورانه

وبینار نقش شتاب دهنده ها در اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی محصولات فناورانه


  • انجمن علمی دانشجویی عمران در راستای طرح احمدی روشن برگزار میکند :
  •  وبینار نقش شتاب دهنده ها در اکوسیستم نوآوری و تجاری سازی محصولات فناورانه
  •  سخنران مهندس پوریا قدیر
  • مدیر اجرایی شتاب دهنده گذر
  • دانشجو دکتری ژئوتکنیک دانشگاه علم و صنعت
  •  زمان برگزاری : شنبه 9 اسفند ساعت 17-18:30
  •  شرکت در این وبینار برای عموم رایگان است 
  • محیط برگزاری : Adobe Connect
  •  لینک ورود به وبینار :
  • http://meeting.shahroodut.ac.ir/venashe