سخنرانی علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز

سخنرانی علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز


خش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می کند:
 
✅ موضوع: مدیریت تطبیقی منابع آب و سیلاب
 
✅ سخنران: دکتر کامران امامی، رئیس کارگروه بین‌المللی مدیریت تطبیقی سیلاب - رئیس کارگروه بین‌المللی تاریخ آب - رئیس کارگروه بین‌المللی مهندسی ارزش
 
✅ تاریخ: یکشنبه مورخ 26 دیماه سال ۱۴۰۰
 
✅ زمان: ساعت 15 لغایت 17
 
✅ مکان: تالار مجازی ادوب کانکت به آدرس: https://vroom.shirazu.ac.ir/eng1-9