سخنرانی علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز

سخنرانی علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی مواد و عمران دانشگاه شیراز


بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار می کند:
 
✅ موضوع: آخرین دستاوردهای مربوط به روش هیدرودینامیک ذرات هموار برای شبیه‌سازی اندر کنش آب و سازه
 
✅ سخنران: دکتر پنگنان سون، دانشیار دانشکده تکنولوژی و مهندسی دریا، دانشگاه سون یات - شن چین
 
✅ تاریخ: شنبه مورخ ۱8 دیماه سال ۱۴۰۰
 
✅ زمان: ساعت 10 
 
✅ مکان: تالار مجازی ادوب کانکت به آدرس: https://vroom.shirazu.ac.ir/eng1-9