دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد


  • دانشجو: محمدرضا نوریان، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش خوردگی و  حفاظت مواد، ورودی 96 
  • زمان: 6 اسفند ماه 1399، ساعت 9 الی 11
  • عنوان: تولید لوله‌های مسی کامپوزیت شده با ذرات آلومینا به روش الکتروفرمینگ و بررسی تأثیر استفاده از جریان پالسی بر خواص مکانیکی و رفتار خوردگی آن‌ها
  • مکان: دانشکده مهندسی، ساختمان شماره 1، سالن امیرکبیر
  • اعضای کمیته: دکتر محمدحسی پایدار(استاد راهنما)، دکتررامین ابراهیمی (استاد مشاور)


مهمترین خبرها