دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط‌زیست


  • دانشجو: سیروس کیهان اصل، دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش سنجش از دور، ورودی 97
  • زمان: 25 بهمن ماه 1399، ساعت 16 الی 18
  • عنوان: بهینه‌سازی کوهرنسی بر روی زیر فضای پلاریمتری جهت برآورد جابجایی سطح زمین
  • مکان: https://vroom.shirazu.ac.ir/Eng1-7
  • اعضای کمیته: دکتر مریم دهقانی (استاد راهنما)، دکتر مهدس ویس کرمی (استاد مشاور)

 


مهمترین خبرها