دفاع از پایان نامه دکتری بخش مهندسی مواد

دفاع از پایان نامه دکتری بخش مهندسی مواد


  • دانشجو: الهام چراغی پور، دانشجوی دکتری مهندسی مواد، ورودی 91
  • زمان: یکشنبه 10 اسفند، ساعت 12 الی 14
  • عنوان: طراحی و ساخت جاذب کامپوزیتی سوپرپارامغناطیسی: نانوذرات اکسید آهن- گرافن اکساید- نانو هیدروکسی آپاتیت - کیتوسان
  • مکان: دانشکده مهندسی، ساختمان 1 ،سالن امیرکبیر
  • اعضای کمیته: دکتر محمود پاکشیر (استاد راهنما) دکتر بابک هاشمی، دکتر حبیب دانش منش، دکتر منصور رهسپار(اساتید مشاور) 


مهمترین خبرها