دفاع از پایان نامه دکتری آقای بهزاد زارع

دفاع از پایان نامه دکتری آقای بهزاد زارع


نام و نام خانوادگی دانشجو: بهزاد زارع

مقطع: دکتری

رشته: مهندسی عمران

گرایش: مهندسی محیط زیست

 

 

اساتید راهنما: دکتر ایوب کریمی جشنی  

اساتید مشاور: دکتر سولماز سعادت – دکتر محمدحسین پایدار

زمان دفاع: 27/3/1403

ساعت دفاع: 15 الی 18

محل دفاع: تالار امیرکبیر دانشکده مهندسی شماره 1

عنوان فارسی پایان نامه:

بهینه یابی پیش تصفیه لجن فعال مازاد بیولوژیکی به روش الکتروفنتون نوری خورشیدی با الکترودهای آهن فدا شونده و بررسی تاثیر آن در فرآیند هضم بی هوازی در مقیاس آزمایشگاهی

عنوان انگلیسی پایان نامه:

Optimization of Excess Activated Sludge Disintegration Using Solar Photo Electro Fenton with Iron Electrodes and Investigation of its Effects on Anaerobic Digestion in Pilot Scale


آخرین اخبار و رویدادها

دفاع از پایان نامه دکتری آقای بهزاد زارع
دفاع از پایان نامه دکتری آقای بهزاد زارع
نام و نام خانوادگی دانشجو: بهزاد زارع مقطع: دکتری رشته: مهندسی عمران گرایش: مهندسی محیط زیست اساتید راهنما: دکتر ایوب کریمی جشنی اساتید مشاور: دکتر سولماز سعادت – دکتر محمدحسین پایدار زمان دفاع: 27/3/1403 ساعت دفاع: 15 الی 18 محل دفاع: تالار...