دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد

دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری بخش مهندسی مواد


 

  • دانشجو: محمدمهدی دانا، دانشجوی دکتری مهندسی مواد و متالورژی
  • زمان: یکشنبه 17 اسفند، ساعت 16 الی 18
  • عنوان: تلفیق شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی و مدل خوردگی CO2 جهت پیش‌بینی نرخ خوردگی در جریان گاز طبیعی تر
  • مکان: http://vroom.shirazu.ac.ir/mjavidi
  • اعضای کمیته: دکتر مهدی جاویدی (استاد راهنما) دکتر سیروس جوادپور، دکتر نوذر انجبین، دکتر محمدرضا نعمت‌الهی (دانشکده مهندسی مکانیک)(اساتید مشاور)، دکتر منصور رهسپار(داور داخلی)، دکتر سیعدرضا الله‌کرم (داورخارجی، دانشگاه تهران) 


مهمترین خبرها