تاریخ جدید حذف نهایی، ارزیابی اساتید و ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 400-99

تاریخ جدید حذف نهایی، ارزیابی اساتید و ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 400-99


با توجه به اعلام مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مبنی بر امکان انجام فعالیت ها در اتوماسیون آموزشی، بدینوسیله به اطلاع می رساند حذف نهایی، ارزیابی اساتید و ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 400-1399 که پیش از این بدلیل اختلال سیستم، قابل انجام نبودند، مجددا بر اساس تاریخ های ذیل انجام پذیر می باشند. 

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تاریخ پایان برای کارشناس

حذف نهائی

دو شنبه 8/10/99

سه شنبه 9/10/99

چهار شنبه 10/10/99

ارزیابی اساتید

شنبه 13/10/99

سه شنبه 24/10/99

---

ثبت نام مقدماتی نیمسال دوم 1400-1399

شنبه 13/10/99

شنبه 27/10/99

شنبه 27/10/99

 

 


مهمترین خبرها