تاریخچه بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

تاریخچه بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست


بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست هم‌زمان بـا تأسـیس دانشکده مهندسی در سال 1343 و با بهره‌گیری از 2 عضو هیأت علمی آغاز به کار نمود. در ابتدا برنامه آموزشی فوق‌لیسانس پیوسته مهندسی راه و ساختمان که باتوجه‌به برنامه‌های دانشگاه‌های معتبر دنیا و احتیاجات مملکت توسط اعضاء هیأت علمی بخش تدوین شده بود به تصویب شورای مرکزی دانشگاه‌ها رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. سپس با استفاده از سهمیه 75000 دلاری کمک کنسرسیوم نفت که به بخش اختصاص‌یافته بود، نسبت به سفارش خرید تجهیزات برای آزمایشگاه‌های زیر اقدام گردید.

  • آزمایشگاه مکانیک خاک
  • آزمایشگاه مهندسی بهداشت (محیط‌زیست)
  • آزمایشگاه بتن ساده و مسلح
  • آزمایشگاه هیدرولیک
  • آزمایشگاه مصالح ساختمان
  • وسائل نقشه‌برداری
  • آزمایشگاه روسازی راه

به‌مرور به تعداد اعضاء هیأت علمی بخش افزوده شد و در سال تحصیلی 1345-1344، 4 نفر و در سال 1346-1345، 7 نفر، به‌قرار زیر، در خدمت بخش بودند.

اعضاء هیأت علمی بخش مهندسی راه و ساختمان در سال 1346

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه

دانشگاه محل تحصیل

1

دکتر ایرج نورانی

دانشیار تمام‌وقت، رئیس بخش

کالیفرنیا، آمریکا

2

دکتر امیر خسرو نقدی

دانشیار تمام‌وقت

پردو، آمریکا

3

دکتر رضا رازانی

دانشیار تمام‌وقت

انستیتوی فناوری کیس، آمریکا

4

دکتر جواد فراتی

دانشیار تمام‌وقت

میشیگان، آمریکا

5

دکتر جاتین دربیوترا

دانشیار تمام‌وقت

ایوا، آمریکا

6

مهندس جواد مجتهدی

مربی تمام‌وقت

میشیگان، آمریکا

7

مهندس مهران لشکری

مربی تمام‌وقت

استانفورد، آمریکا