اهداف آزمایشگاه RS&GIS

اهداف آزمایشگاه RS&GIS


آزمایشگاه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS) بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست فضایی با هدف ایجاد زیر ساخت برای تولید، پردازش و مدیریت اطلاعات مکانی مورد نیاز در پژوهش­ های دانشگاهی و طرح­ های مشترک با صنعت ایجاد گردیده است. این آزمایشگاه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسبی را برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طی دوران پژوهشی خود فراهم آورده است. علاوه بر این متخصصان از این فضا و امکانات در جهت ارائه خدمات در طرح­ های پژوهشی و اجرایی مشترک بین صنعت و دانشگاه بهره می برند.

تأسیس و توسعه این آزمایشگاه مبتنی بر اهداف زیر است:

  • تجهیز آزمایشگاه به سرورهای پردازشی قدرتمند برای سهولت پردازش داده­ های ماهواره­ ای با حجم زیاد
  • ایجاد فرایند یکپارچه مبتنی بر سخت افزار، نرم افزار و نیروی انسانی متخصص برای ارائه خدمات در پردازش تصاویر ماهواره­ای
  • ایجاد مرکزی جهت هم اندیشی و تجمیع نظرات متخصصان سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی بین صنعت و دانشگاه
  • ایجاد یک پایگاه داده از آرشیو تصاویر ماهواره ای مرجع به منظور به کارگیری در تحقیقات
  • برگزاری سمینارها و کارگاه های آموزشی در سطح ملی و بین المللی