افتخارات

افتخارات


 

بنیان‌گذار مکانیک خاک (ژئومکانیک) ایران (۱۳۴۷)

پروفسور ارسلان قهرمانی

همکاری در بنیان‌گذاری نخستین موسسه‌ی ژئوتکنیک ایران (۱۳۴۹)

طراح پی برج میلاد تهران و رفتار سنجی آن (دهه‌ی ۱۳۷۰)

چهره‌ی ماندگار علمی کشور (۱۳۸۷)

عضو کمیسیون پانل های بین المللی بررسی کننده سدهای بزرگ ایران (کارون، کرخه و ...)

نویسنده‌ی کتاب سال مهندسی «طرح، آنالیز و اجرای سازه های توری-سنگی (گابیون)» (۱۳۶۹)

پروفسور ناصر طالب بیدختی

 

عضو فرهنگستان علوم (از سال ۱۳۸۹)

استاد نمونه کشوری (سال ۱۳۹۶)

استاد پیشکسوت هیدرولیک ایران (سال ۱۳۹۶)

سردبیر قدیمی‌ترین مجله‌ی مهندسی ایران (علوم و فن‌آوری، شاخه‌ی عمران، از سال ۱۹۷۲)

استاد نمونه کشوری (۱۴۰۰)

پروفسور محمودرضا ماهری

دانشمند برگزیده در فهرست دانشمندان دو درصد برتر جهان (۲۰۲۲)

رئیس کمیته تدوین و کمیته تخصصی مقررات ملی ساختمان - مبحث هشتم (1392-1400)

عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان (1392-1400)

ریاست کمیسیون‌های مختلف تدوین استاندارد ملی ایران