آزمایشگاه های بخش مهندسی مواد

آزمایشگاه های بخش مهندسی مواد


 

 آزمایشگاه خواص مکانیکی و شکل دادن مواد
  آزمایشگاه متالورژی فیزیکی  و متالوگرافی
 آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح  
  آزمایشگاه جوشکاری و بررسی‌های غیر مخرب
 آزمایشگاه عملیات حرارتی
 آزمایشگاه  آنالیز ومشخصه‌یابی
 آزمایشگاه هیدروژن و  پیل سوختی
آزمایشگاه  الکتروسرامیک
 آزمایشگاه ریخته‌گری و انجماد
 آزمایشگاه  مواد  و  قطعات الکترونیک
 آزمایشگاه  پلیمر
 کارگاه  تراشکاری