آزمایشگاه های بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست

آزمایشگاه های بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست


 

در شاخه­ های مختلف علوم مهندسی از جمله مهندسی عمران مسائلی مطرح است که حل آن‌ها صرفا به کمک تئوری و روابط تحلیلی امکان‌پذیر نمی‌باشد و ناگزیر باید از راه‌های تجربی و عملی بر روی نمونه‌های کوچک شده استفاده نماییم. علی رغم رشد علم مهندسی و استفاده از مدل‌های محاسباتی و رایانه‌ای پیشرفته، نمی‌توان مسائل مهندسی را بدون استفاده از مدل‌های فیزیکی به طور کامل پیش‌بینی و به اجرا گذاشت. در حقیقت تمام طرح‌های مهم صنعت که با هزینه‌های سنگینی احداث می‌گردند، قبل از اجرا نیازمند مطالعات کاملی بر اساس قوانین تشابه می‌باشند، تا در صورت نیاز، طرح اولیه اصلاح و بهینه‌سازی شود و با استفاده از این روش ضمن صرفه‌جویی در هزینه، روش‌های مختلفی بر روی مدل‌های فیزیکی ارزیابی و آزمایش گردد و بهترین و مناسب‌ترین آن به عنوان گزینه نهایی انتخاب شود.

بر همین اساس در بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست از ابتدای تاسیس تا کنون 11 آزمایشگاه در زمینه­های تخصصی مختلف تکمیل یا به بهره برداری رسیده است. برای مشاهده جزئیات امکانات و اطلاعات هر آزمایشگاه می­توانید به لینک همان آزمایشگاه مراجعه کنید.