آزمایشگاه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS)

آزمایشگاه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (RS&GIS)


آزمایشگاه سنجش از دور و سیستم اطلاعات مکانی دانشگاه شیراز

  • سرپرست آزمایشگاه

دکتر محمدجواد عابدینی، استاد، مهندسی عمران – منابع آب

  • کارشناس آزمایشگاه

هستی شرفی، کارشناسی ارشد زمین شناسی

  • زمینه­ های تحقیقاتی و عملیاتی آزمایشگاه

سنجش از دور مایکروویو (اینترفرومتری و پلاریمتری)

سنجش از دور طیفی

سنجش از دور سه بعدی

  • امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

سرور پردازش (Supermicro-CPU: Intel xeon cpu e5-2620, RAM: 240 GB)

آرشیو تصاویر ماهواره­ ای

رایانه شخصی (PC) (6 عدد)

سخت افزار کارتوگرافی (2 پلاتر و 2 اسکنر)